The Son’s Veto Novel By Thomas Hardy

The Son’s Veto Novel By Thomas Hardy: The Son’s Veto is een kort verhaal van de Engelse schrijver Thomas Hardy. Het verscheen voor het eerst in The Illustrated London News in december 1891. Vervolgens werd het opgenomen in de verhalenbundel Life’s Little Ironies, die in 1894 werd gepubliceerd.

Een overheersend thema in deze vertelling is een huwelijk tussen personen van verschillende sociale klassen, vaak gepaard gaand met een zeer verschillende culturele achtergrond en bijbehorend taalgebruik. In het 19e-eeuwse victoriaanse Engeland waren de verschillen in de Britse klassenmaatschappij, zoals begrijpelijk, nog aanzienlijk groter dan in de huidige, en een dergelijke vermenging van klassen kon ingrijpende gevolgen hebben. Een bijkomend thema in dit verhaal is het aanzienlijke verschil tussen het leven in een dorp op het platteland en dat in de grote stad.

De hoofdpersoon, Sophy, is afkomstig uit het landelijke dorp Gaymead, in Hardy’s fictieve graafschap Wessex het equivalent van Shinfield, gelegen nabij Aldbrickham (Reading). Hier is zij in dienst bij de plaatselijke geestelijke, Mr. Twycott.

De vertelling opent met een haast filmische close-up van het uiterst kunstig opgemaakte haar van de hoofdpersoon, dat veel stille bewondering wekt onder de toeschouwers. Sophy bezoekt met haar dan twaalfjarige zoon Randolph een klein charitatief concert in een parkje in Londen. Na afloop rijdt hij zijn licht-invalide want slecht ter beende zijnde moeder naar huis. Tijdens hun gesprek wijst de jongen haar ge├»rriteerd op een taalfout die zij maakt (‘have’ in plaats van ‘has’) waarmee de onderlinge situatie op scherp komt te staan.

Een flashback maakt de situatie vervolgens duidelijk. Sophy heeft een betrekking in het huishouden van de plaatselijke dominee. Zij wordt het hof gemaakt door de eenvoudige tuinman Sam, die zij nog op enige afstand houdt. Als de vrouw van de dominee overlijdt komt deze op het idee dat hij Sophy in zijn huishouden niet kan missen. Als de dominee enige tijd onwel is verzorgt Sophy hem, tot zij op een dag van de trap valt en zich ernstig bezeert, waardoor zij niet meer lang kan staan of lopen. Wellicht mede ingegeven door schuldgevoel doet hij haar een aanzoek, dat zij accepteert, niet zozeer uit liefde als wel uit respect en bewondering. Tegelijkertijd beseft de geestelijke dat hij met deze mesalliance een soort van ‘sociale zelfmoord’ heeft gepleegd. Hij organiseert een ruil met een collega en het echtpaar vestigt zich in een wijk in het zuiden van Londen, waar niemand hen kent. Hij doet kennelijk zijn best zijn vrouw te voorzien van de nodige culturele achtergrond, ook en vooral ten gerieve van zijn zoon, die de beste opleiding mag genieten aan een gerenommeerde public school.

The Son’s Veto Novel By Thomas Hardy

Name Of the Book: The Son’s Veto

Name Of the Writer:  #Thomas Hardy

Book Format: Pdf

Book Pdf Size: ┬▒ 10 Megabyte

Number Of Pages: 453

Price: 1.67$

You can Download The Son’s Veto From the link Below

The Son’s Veto Novel By Thomas Hardy Book free Download

I hope You have successfully downloaded The Son’s Veto #Thomas Hardy This website is hosted on a cloud server. Download files are uploaded by me or my teammates. We are trying to make this a huge website with millions of books. To get a rocket speed of uploading pdf we might mix some downloads with a wrong pdf file. We will try our level best to make sure all the download files are correct. But If you find anything wrong or any other book or any other pdf in the name of The Son’s Veto then please pardon us and let us know. You can comment, mail or contact us and tell the problem regarding your download. Thanks for being with us.

[Note: If you get the wrong file after downloading then please leave a comment.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *